Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická na TUL

Činnost centra


Centrum praktické přípravy (CPP) komplexně organizuje a zabezpečuje veškerou praktickou přípravu studentů Fakulty pedagogické TU v Liberci.

Zabezpečuje a řídí pedagogickou praxi studentů učitelství všech studijních oborů (učitelství 1. st. ZŠ, učitelství VVP pro 2. st. ZŠ, učitelství VVP pro SŠ, PVČ, DPS) a zaměřuje se především na činnost:

  • koordinační, kontaktní (mezi pracovišti fakulty, k vnějším školským zařízením)
  • metodickou
  • organizační, administrativní
  • vzdělávací
  • výzkumnou a vědeckou (verifikace modelů praxe, profesní vývoj studenta učitelství, učitel a učitelská profese)
  • zahraniční kontakty (zejména prakticky zaměřené výměnné pobyty studentů)

Pomoc studentům/rodičům: dětský koutek TUL

Centrum praktické přípravy je organizačně začleněno jako pracoviště děkanátu Fakulty pedagogické. CPP plní funkce celofakultního významu a zajišťuje komplexně praktickou přípravu studentů ve všech oborech denního studia.

Koordinační tým

Pracovníci CPP koordinují, metodicky řídí a organizují pedagogické praxe studentů. Komunikují se školami a ve spojení s oborovými didaktiky vykonávají hospitace studentů na vybraných školách.
Zobrazit kontakty

Pedagogická praxe

Pedagogické praxe jsou důležitou součástí přípravy studentů učitelství. Cílem pedagogické praxe je seznámení studenta s podmínkami reálného vyučovacího procesu a propojení teorie a praxe ve všech oblastech pregraduální přípravy.
Zobrazit praxe

Fakultní školy

Pedagogická fakulta má vytvořenou síť fakultních a partnerských škol a zařízení, která garantují kvalitní vedení různých typů pedagogických praxí.
Zobrazit školy